Skip to content

سینتکس کامپوننت های تک فایلی | SFC

نمای کلی

کامپوننت تک فایلی (SFC) در Vue که معمولاً از پسوند فایل ‎*.vue استفاده می‌کند، یک تمپلیت فایل سفارشی است که از سینتکسی شبیه به HTML برای توصیف یک کامپوننت Vue استفاده می‌کند. کامپوننت تک فایلی (SFC) از نظر سینتکس با HTML سازگار است.

هر فایل ‎*.vue از سه نوع بلوک زبان سطح بالا تشکیل شده است: <template> و <script> و <style> و همچنین می‌توان به صورت اختیاری بلوک های سفارشی اضافه کرد:

vue
<template>
 <div class="example">{{ msg }}</div>
</template>

<script>
export default {
 data() {
  return {
   msg: 'Hello world!'
  }
 }
}
</script>

<style>
.example {
 color: red;
}
</style>

<custom1>
 This could be e.g. documentation for the component.
</custom1>

بلوک های زبان

<template>

 • هر فایل ‎*.vue می تواند حداکثر یک بلوک <template> در سطح بالا داشته باشد.

 • محتویات این بلوک استخراج و به vue/compiler-dom@ منتقل می‌شوند، از قبل در توابع رندر جاوا اسکریپت کامپایل می‌شوند و به‌عنوان آپشن render به کامپوننت صادر شده پیوست می‌شوند.

<script>

 • هر فایل ‎*.vue می تواند حداکثر یک بلوک <script> داشته باشد (به استثنای <script setup>).

 • اسکریپت به عنوان یک ماژول ES اجرا می شود.

 • در این بلوک، default export باید یک آبجکت از آپشن های کامپوننت Vue باشد، چه به‌عنوان یک آبجکت ساده یا به‌عنوان مقدار بازگشتی از defineComponent.

<script setup>

 • هر فایل ‎*.vue می تواند حداکثر یک بلوک <script setup> داشته باشد (به استثنای <script> معمولی).

 • اسکریپت از قبل پردازش شده و به عنوان تابع کامپوننت ()setup استفاده می شود، به این معنی که برای هر نمونه (Instance) از کامپوننت اجرا می شود. پیوندهای سطح بالا در <script setup> به طور خودکار در template قرار می گیرند. برای جزئیات بیشتر، اسناد اختصاصی در <script setup> را ببینید.

<style>

 • یک فایل ‎*.vue می‌تواند حاوی چندین تگ <style> باشد.

 • یک تگ <style> می‌تواند دارای ویژگی‌های scoped یا module باشد (برای جزئیات بیشتر به SFC Style Features مراجعه کنید) تا به کپسوله کردن استایل ها در کامپوننت فعلی کمک کند. چندین تگ <style> با حالت‌های کپسوله‌سازی متفاوت را می‌توان در یک کامپوننت یکسان ترکیب کرد.

بلوک های سفارشی

بلوک‌های سفارشی اضافی را می‌توان در فایل ‎*.vue برای هر نیاز خاص در پروژه گنجاند، برای مثال بلوک <docs>. برخی از نمونه های دنیای واقعی از بلوک‌های سفارشی عبارتند از:

مدیریت بلوک های سفارشی به ابزارسازی بستگی دارد - اگر می خواهید ادغامی از بلوک های سفارشی خود را بسازید، برای اطلاعات بیشتر به بخش ابزار ادغام بلوک های سفارشی کامپوننت های تک فایلی | SFC مراجعه کنید.

پیش‌بینی خودکار نام

یک SFC به طور خودکار نام مؤلفه را از نام فایل آن در موارد زیر پیش‌بینی می کند:

 • قالب بندی هشدار توسعه (Dev warning formatting)
 • بازرسی DevTools یا (DevTools inspection)
 • ارجاع بازگشتی به خود، به عنوان مثال فایلی به نام FooBar.vue می‌تواند در تمپلیت خود به <FooBar/> اشاره کند. این اولویت کمتری نسبت به کامپوننت های صریحا ثبت‌شده/ایمپورت شده دارد.

پیش پردازشگرها

بلوک‌ها می‌توانند زبان‌های پیش‌پردازنده را با استفاده از ویژگی lang اعلام کنند. رایج ترین مورد، استفاده از TypeScript برای بلوک <script> است:

template
<script lang="ts">
 // use TypeScript
</script>

lang را می‌توان برای هر بلوکی اعمال کرد - برای مثال می‌توانیم از Sass داخل بلوک <style> و از Pug داخل <template> استفاده کنیم:

template
<template lang="pug">
p {{ msg }}
</template>

<style lang="scss">
 $primary-color: #333;
 body {
  color: $primary-color;
 }
</style>

توجه داشته باشید که ادغام با پیش پردازنده‌های مختلف ممکن است بسته به زنجیره ابزار متفاوت باشد. برای مثال اسناد مربوطه را بررسی کنید:

ایمپورت‌های src

اگر ترجیح می دهید کامپوننت‌های ‎*.vue خود را به چندین فایل تقسیم کنید، می‌توانید از ویژگی src برای ایمپورت کردن یک فایل خارجی برای یک بلوک زبان استفاده کنید:

vue
<template src="./template.html"></template>
<style src="./style.css"></style>
<script src="./script.js"></script>

مراقب باشید که ایمپورت‌های src از قوانین وضوح مسیر، مشابه درخواست‌های ماژول webpack پیروی می‌کند، به این معنی که:

 • مسیرهای نسبی باید با /. شروع شوند
 • می توانید منابع را از وابستگی‌های npm ایمپورت کنید:
vue
<!-- import a file from the installed "todomvc-app-css" npm package -->
<style src="todomvc-app-css/index.css" />

ایمپورت‌های src با بلوک های سفارشی نیز کار می کند، به عنوان مثال:

vue
<unit-test src="./unit-test.js">
</unit-test>

کامنت ها

در داخل هر بلوک باید از سینتکس کامنت گذاری زبان مورد استفاده (HTML، CSS، جاوا اسکریپت، Pug و غیره) پیروی کنید. برای کامنت گذاری سطح بالا، از سینتکس کامنت گذاری HTML استفاده کنید: <!-- مطالب را در اینجا کامنت کنید -->

سینتکس کامپوننت های تک فایلی | SFC has loaded