Skip to content

Reactivity API: مفاهیم پیشرفته

shallowRef

نسخه سطحی یا Shallow از ref.

 • تایپ

  ts
  function shallowRef<T>(value: T): ShallowRef<T>
  
  interface ShallowRef<T> {
   value: T
  }
 • جزئیات

برخلاف ref، مقدار درونی یک shallowRef همانطور که هست ذخیره و بازیابی می شود و عمیقا reactive نمی‌شود. فقط دسترسی مقدار «value» از آن reactive خواهد بود.

shallowRef معمولاً برای بهینه‌سازی عملکرد داده ساختار های بزرگ و یا ادغام با سیستم‌های مدیریت state خارجی، استفاده می‌شود.

triggerRef

این تابع Effect هایی را که به یک shallow ref وابسه هستند، به صورت اجباری، اجرا می کند. از این تابع معمولا زمانی استفاده می شود که بر روی value داخلی یک shallowRef تغییرات عمیق (تغییراتی که reference را تغییر نمی دهند) انجام شده باشد.

 • تایپ

  ts
  function triggerRef(ref: ShallowRef): void
 • مثال

  js
  const shallow = shallowRef({
   greet: 'Hello, world'
  })
  
  // Logs "Hello, world" once for the first run-through
  watchEffect(() => {
   console.log(shallow.value.greet)
  })
  
  // This won't trigger the effect because the ref is shallow
  shallow.value.greet = 'Hello, universe'
  
  // Logs "Hello, universe"
  triggerRef(shallow)

customRef

این تابع، یک ref سفارشی با امکان کنترل صریح ردیابی وابستگی (Dependency-Tracking) و زمان بروزرسانی، ایجاد می‌کند.

 • تایپ

  ts
  function customRef<T>(factory: CustomRefFactory<T>): Ref<T>
  
  type CustomRefFactory<T> = (
   track: () => void,
   trigger: () => void
  ) => {
   get: () => T
   set: (value: T) => void
  }
 • جزئیات

customRef انتظار یک تابع Factory دارد. این تابع Factory، توابع track و trigger را به عنوان آرگومان دریافت کرده و باید یک شی را با متدهای get و set برگرداند.

به طور کلی، track باید در داخل get، و trigger باید در داخل set فراخوانی شود. با این حال، کنترل اینکه چه زمانی باید آنها را فراخوانی کرد یا اینکه آیا اصلاً نیازی به فراخوانی آنها است یا خیر، با شماست.

 • مثال

ایجاد یک ref تاخیر خورده (Debounced) که فقط پس از یک بازه زمانی مشخص از آخرین فراخوانی set، مقدار را به‌روزرسانی می‌کند:

js
import { customRef } from 'vue'

export function useDebouncedRef(value, delay = 200) {
 let timeout
 return customRef((track, trigger) => {
  return {
   get() {
    track()
    return value
   },
   set(newValue) {
    clearTimeout(timeout)
    timeout = setTimeout(() => {
     value = newValue
     trigger()
    }, delay)
   }
  }
 })
}

استفاده از آن در کامپوننت:

vue
<script setup>
import { useDebouncedRef } from './debouncedRef'
const text = useDebouncedRef('hello')
</script>

<template>
 <input v-model="text" />
</template>

در Playground امتحان کنید

shallowReactive

نسخه سطحی یا Shallow از reactive.

 • تایپ

  ts
  function shallowReactive<T extends object>(target: T): T
 • جزئیات

برخلاف reactive، فقط ویژگی های سطح اول یا ریشه، به شکل reactive هستند. مقادیر ویژگی‌ها همانطور که هست ذخیره و بازیابی می شود - این همچنین به این معنی است که ویژگی‌های تعریف شده با ref به‌طور خودکار Unwrap نمی‌شوند.

با احتیاط استفاده کنید

داده ساختار های Shallow، صرفا باید برای State های سطح اول یا ریشه استفاده شوند. از Nest کردن آن در یک شی که به شکل عمیق Reactive است (همانند ref)، پرهیز کنید، چراکه با این کار، درخت Dependency Tracking نا پایدار شده و باعث ایجاد مشکل در فهم و یا Debug کد می شود.

 • مثال

  js
  const state = shallowReactive({
   foo: 1,
   nested: {
    bar: 2
   }
  })
  
  // mutating state's own properties is reactive
  state.foo++
  
  // ...but does not convert nested objects
  isReactive(state.nested) // false
  
  // NOT reactive
  state.nested.bar++

shallowReadonly

نسخه سطحی یا Shallow از readonly.

 • تایپ

  ts
  function shallowReadonly<T extends object>(target: T): Readonly<T>
 • جزئیات

برخلاف readonly، فقط ویژگی های سطح اول یا ریشه، به شکل readonly هستند. مقادیر ویژگی‌ها همانطور که هست ذخیره و بازیابی می شود - این همچنین به این معنی است که ویژگی‌های تعریف شده با ref به‌طور خودکار Unwrap نمی‌شوند.

با احتیاط استفاده کنید

داده ساختار های Shallow، صرفا باید برای State های سطح اول یا ریشه استفاده شوند. از Nest کردن آن در یک شی که به شکل عمیق Reactive است (همانند ref)، پرهیز کنید، چراکه با این کار، درخت Dependency Tracking نا پایدار شده و باعث ایجاد مشکل در فهم و یا Debug کد می شود.

 • مثال

  js
  const state = shallowReadonly({
   foo: 1,
   nested: {
    bar: 2
   }
  })
  
  // mutating state's own properties will fail
  state.foo++
  
  // ...but works on nested objects
  isReadonly(state.nested) // false
  
  // works
  state.nested.bar++

toRaw

شیء خام و اصلی یک پروکسی ایجاد شده از Vue را برمی گرداند.

 • تایپ

  ts
  function toRaw<T>(proxy: T): T
 • جزئیات

toRaw می تواند شی اصلی که به کمک یکی از توابع reactive, readonly, shallowReactive و یا shallowReadonly ایجاد شده است، برگرداند.

این یک ترفند است که می‌تواند برای خواندن موقت بدون نیاز به دسترسی به Proxy / سربار Dependency Tracking و یا نوشتن بدون ایجاد Reactive Effect استفاده شود. اینکه یک ارجاع مدارم به خروجی این تابع داشته باشید، توصیه نمی شود. با احتیاط استفاده کنید.

 • مثال

  js
  const foo = {}
  const reactiveFoo = reactive(foo)
  
  console.log(toRaw(reactiveFoo) === foo) // true

markRaw

یک شی را طوری علامت گذاری می کند که هرگز به Proxy تبدیل نشود و به عنوان خروجی، خود شی را برمی گرداند.

 • تایپ

  ts
  function markRaw<T extends object>(value: T): T
 • مثال

  js
  const foo = markRaw({})
  console.log(isReactive(reactive(foo))) // false
  
  // also works when nested inside other reactive objects
  const bar = reactive({ foo })
  console.log(isReactive(bar.foo)) // false

  با احتیاط استفاده کنید

  markRaw و APIهای سطحی مانند shallowReactive به شما این امکان را می دهند که به طور انتخابی یا Opt-in از تبدیل عمیق reactive/readonly، که به صورت پیش فرض انجام می شود، خودداری کنید و اشیاء Raw و غیر Proxy شده را در گراف State خود قرار کنید. دلیل استفاده از این API ها می تواند موارد زیر باشد:

  • برخی مقادیر، نیازی به Reactive شدن ندارند، برای مثال، یک شی پیچیده از کلاس کتابخانه Third-Party و یا یک شی کامپوننت Vue.

  • Skip کردن تبدیل Proxy، می‌تواند هنگام رندر فهرست‌های بزرگ با منابع داده Immutable و یا غیر قابل تغییر، عملکرد را بهبود بخشد.

  این API ها پیشرفته در نظر گرفته می شوند، چراکه Skip کردن Reactivity صرفا در سطح ریشه است، بنابراین اگر یک شی تودرتو که با markRaw علامت گذاری نشده را در یک شی Reactive تنظیم کنید و سپس دوباره به آن دسترسی پیدا کنید، نسخه Proxy شده آن را دریافت می کنید. این می تواند منجر به خطرات هویتی شود - یعنی انجام عملیاتی که بر هویت شی متکی است، اما از هر دو نسخه Raw و Proxy یک شی استفاده می کند:

  js
  const foo = markRaw({
   nested: {}
  })
  
  const bar = reactive({
   // although `foo` is marked as raw, foo.nested is not.
   nested: foo.nested
  })
  
  console.log(foo.nested === bar.nested) // false

  خطرات هویتی به طور کلی نادر هستند. با این حال، برای استفاده صحیح از این APIها و همچنین اجتناب از خطرات هویتی، نیاز به درک کاملی از نحوه عملکرد سیستم واکنش پذیری وجود دارد.

effectScope

یک شی Effect Scope ایجاد می کند که می تواند Effect های Reactivity (همانند computed و یا watch) ایجاد شده در خود را نگه دارد تا این Effect ها با هم حذف شوند. برای موارد استفاده دقیق از این API، لطفاً به RFC مربوطه آن مراجعه کنید .

 • تایپ

  ts
  function effectScope(detached?: boolean): EffectScope
  
  interface EffectScope {
   run<T>(fn: () => T): T | undefined // undefined if scope is inactive
   stop(): void
  }
 • مثال

  js
  const scope = effectScope()
  
  scope.run(() => {
   const doubled = computed(() => counter.value * 2)
  
   watch(doubled, () => console.log(doubled.value))
  
   watchEffect(() => console.log('Count: ', doubled.value))
  })
  
  // to dispose all effects in the scope
  scope.stop()

getCurrentScope

effect scope فعال را (در صورتی که اصلا وجود داشته باشد) بر می گرداند.

 • تایپ

  ts
  function getCurrentScope(): EffectScope | undefined

onScopeDispose

ثبت یک Callback بر روی رویداد پاک شدن effect scope فعال. این Callback زمانی فراخوانی می شود که Effect Scope متوقف شده باشد.

این تابع می تواند به عنوان جایگزین onUnmounted، در توابع Composition استفاده شود با این تفاوت که وابستگی به خود کامپوننت نخواهد داشت. عدم این وابستی بدین خاطر است که تابع setup از کامپوننت Vue، خود در یک Effect Scope اجرا می شود.

 • تایپ

  ts
  function onScopeDispose(fn: () => void): void
Reactivity API: مفاهیم پیشرفته has loaded