Skip to content

با گروه ما ملاقات کنید!

توسعه‌ی ویو و اکوسیستم آن توسط یک گروه بین‌المللی هدایت می‌شود که برخی از منتخبان آن در زیر آورده شده است.

راجع به گروه‌ها بیشتر بدانید

اعضای تیم هسته

افرادی هستند که به طور فعالانه در مدیریت و نگه‌داری یک یا چندین پروژه‌های هسته‌ی ویو نقش دارند. آن‌ها مشارکت‌های مهمی به اکوسیستم ویو داشته‌اند و ما موفقیت پروژه و کاربران آن را مدیون این افراد هستیم.

اعضای هسته‌ی افتخاری

اینجا ما یاد کاربران هسته‌ای که در گذشته به طور فعالانه مشارکت‌های با ارزشی داشته‌اند را گرامی می‌داریم.

شرکای جامعه

برخی از اعضای جامعه‌ی ویو آن را چنان تکمیل کرده‌اند که نیازمند اشاره‌ی خاصی هستند. ما روابط صمیمی‌ای با این شرکای کلیدی داریم به طوری که اغلب ویژگی‌های جدید و اخبار را با آنان به اشتراک می‌گذاریم.

Released under the MIT License.

با گروه ما ملاقات کنید has loaded