Skip to content

استفاده از Vue با TypeScript

TypeScript قادر است با تحلیل استاتیک در زمان ساخت بسیاری از خطاهای متداول را تشخیص دهد. این امکان باعث کاهش احتمال خطاهای زمان اجرا در محصول می‌شود و همچنین ما را قادر می‌سازد که با اطمینان بیشتری کد را در برنامه‌های بزرگ مجدداً بازنویسی (refactor) کنیم. TypeScript همچنین با استفاده از تکمیل خودکار مبتنی بر نوع در محیط‌های توسعه یکپارچه (IDE)، راحتی توسعه‌دهندگان را افزایش می‌دهد.

Vue نیز خود با زبان TypeScript نوشته شده و پشتیبانی از TypeScript را به شکل اولویت دار پشتیبانی می‌کند. همه بسته‌های رسمی Vue همراه با بسته‌های یکپارچه و باندل به راحتی و بدون تنظیمات و پیکربندی خاصی کار می‌کنند.

راه اندازی پروژه

create-vue ابزار رسمی ساختاردهی پروژه، گزینه‌هایی برای یک پروژه Vue که با Vite کار شده و آماده برای TypeScript است را ارائه می‌دهد.

بررسی اجمالی

در یک راه‌اندازی بر پایه Vite، سرور توسعه و باندلر تنها در عملیات ترجمه شرکت می‌کنند و هیچ نوع بررسی نوعی انجام نمی‌دهند. این امر باعث می‌شود که سرور توسعه Vite حتی هنگام استفاده از TypeScript سرعت بالای خود را حفظ کند.

 • در حین توسعه، پیشنهاد می‌کنیم از یک IDE setup خوب برای دریافت فوری بازخورد در مواجه با خطاهای type استفاده کنید.

اگر از SFC ها (Single File Components) استفاده می‌کنید، از ابزار vue-tsc برای بررسی نوع و تولید اعلان نوع از طریق خط فرمان استفاده کنید. vue-tsc یک پوشه برای واسط کاربری خط فرمان tsc است که به طور اساسی شبیه به tsc عمل می‌کند، با این تفاوت که علاوه بر فایل‌های TypeScript، از فایل‌های Vue SFC نیز پشتیبانی می‌کند. می‌توانید vue-tsc را در حالت watch در کنار سرور توسعه Vite اجرا کنید، یا از پلاگین Vite مانند vite-plugin-checker استفاده کنید که بررسی‌ها را در یک thread worker جداگانه اجرا می‌کند.

 • Vue CLI نیز پشتیبانی از TypeScript را فراهم می کند، اما دیگر توصیه نمی شود. یادداشت‌های زیر را ببینید.

پشتیبانی از محیط توسعه یکپارچه (IDE)

 • Visual Studio Code یا همان VS Code به خاطر پشتیبانی بی نظیر خود از TypeScript به شدت توصیه می‌شود.

  • Vue - Official (نام قبلی Volar) یک افزونه رسمی برای VS Code است که پشتیبانی از TypeScript را در داخل فایل‌های Vue (SFC) همراه با امکانات فوق‌العاده دیگر فراهم می‌کند.

   نکته

   افزونه Vue - Official جایگزین Vetur، افزونه رسمی پیشین ما برای Vue 2 در VS Code است. اگر در حال حاضر Vetur نصب شده است، حتماً آن را در پروژه‌های Vue 3 غیرفعال کنید.

 • WebStorm نیز پشتیبانی از TypeScript و Vue را از طریق تنظیمات پیش فرض فراهم می کند. محیط‌های توسعه یکپارچه (IDE) دیگر JetBrains نیز به طور پیش فرض یا از طریق یک افزونه رایگان، آن‌ها را پشتیبانی می کنند. از نسخه 2023.2 به بعد، WebStorm و Vue Plugin به صورت پشتیبانی داخلی برای سرور زبان Vue اضافه شده است. شما می توانید سرویس Vue را برای استفاده از Volar که با تمام نسخه‌های Typescript ادغام شده استفاده کنید ، در تنظیمات > زبان‌ها و چارچوب‌ها > تایپ اسکریپت > ویو آن‌ را تنظیم کنید. به طور پیش فرض، Volar برای نسخه‌های TypeScript 5.0 به بالا استفاده خواهد شد.

پیکربندی tsconfig.json

پروژه‌های ساخته شده با create-vue به همراه یک فایل tsconfig.json از پیش‌ پیکربندی شده هستند. تنظیمات پایه در بسته @vue/tsconfig انتزاع شده است. در داخل پروژه، از ارجاعات پروژه استفاده می‌کنیم تا اطمینان حاصل شود که نوع‌های صحیح برای کدی که در محیط‌های مختلف اجرا می‌شود (مانند کد برنامه و کد تست) وجود داشته باشد.

در هنگام پیکربندی tsconfig.json به صورت دستی، برخی از گزینه‌های قابل توجه عبارتند از:

 • compilerOptions.isolatedModules به true تنظیم شده است زیرا Vite برای ترجمه TypeScript از esbuild استفاده می‌کند و تحت محدودیت‌های ترجمه در یک فایل قرار دارد. compilerOptions.verbatimModuleSyntax یک فراگیر برای isolatedModules است و یک انتخاب خوب است - همچنین این استفاده شده در @vue/tsconfig.

 • اگر از Options API استفاده می‌کنید، برای بهره‌برداری از بررسی نوع this در گزینه‌های کامپوننت، باید compilerOptions.strict را برابر با true قرار دهید (یا حداقل compilerOptions.noImplicitThis را فعال کنید که بخشی از پرچم strict است). در غیر این صورت، this به عنوان any در نظر گرفته خواهد شد.

 • اگر شما تنظیمات resolver aliases را در ابزار ساخت پروژه خود داشته باشید، به عنوان مثال alias @/* که به طور پیش‌فرض در یک پروژه create-vue تنظیم شده است، شما نیاز دارید که آن را نیز برای TypeScript از طریق compilerOptions.paths تنظیم کنید.

 • اگر قصد استفاده از TSX با Vue را دارید، compilerOptions.jsx را روی "preserve" تنظیم کنید و compilerOptions.jsxImportSource را روی "vue" تنظیم کنید.

همچنین ببینید:

نکاتی درباره Vue CLI و ts-loader

در تنظیمات مبتنی بر webpack مانند Vue CLI، رایج است که بررسی نوع به عنوان بخشی از روند تبدیل ماژول انجام شود، به عنوان مثال با استفاده از ts-loader. با این حال، این یک راه‌حل تمیز نیست زیرا سیستم نوع برای انجام بررسی‌های نوع نیاز به دانشی از تمام گراف ماژول دارد. مرحله تبدیل جداگانه ماژول به تنهایی مکان مناسبی برای انجام این کار نیست. این می‌تواند به مشکلات زیر منجر می‌شود:

 • ts-loader فقط می‌تواند کد پس از تبدیل را بررسی کند. این با خطاهایی که در محیط‌های توسعه یکپارچه (IDE) یا از طریق vue-tsc مشاهده می‌شوند، که به صورت مستقیم به کد منبع map می‌شوند، هماهنگ نیست.

 • بررسی نوع می‌تواند زمانبر باشد. وقتی که در همان ترد / فرآیند با تبدیل کد انجام می‌شود، به طور قابل توجهی سرعت ساخت کل برنامه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 • ما در حال حاضر قابلیت بررسی نوع را در محیط توسعه یکپارچه (IDE) خود به صورت یک فرآیند جداگانه داریم، بنابراین هزینه کاهش سرعت تجربه توسعه‌دهنده به سادگی یک تعادل مطلوب نیست.

اگر در حال حاضر از Vue 3 + TypeScript با استفاده از Vue CLI استفاده می‌کنید، به شدت توصیه می‌شود که به Vite مهاجرت کنید. ما همچنین در حال کار بر روی گزینه‌های CLI هستیم تا امکان پشتیبانی برای ترجمه‌ای (transpile-only) نوع TypeScript را فعال کنیم، به طوری که بتوانید به vue-tsc برای بررسی نوع تغییر کنید.

یادداشت‌های کاربردی عمومی

defineComponent()

برای اینکه TypeScript بتواند نوع‌ها را به درستی در گزینه‌های کامپوننت نمونه‌سازی کند، باید کامپوننت‌ها را با استفاده از defineComponent() تعریف کنیم.

ts
import { defineComponent } from 'vue'

export default defineComponent({
 // type inference enabled
 props: {
  name: String,
  msg: { type: String, required: true }
 },
 data() {
  return {
   count: 1
  }
 },
 mounted() {
  this.name // type: string | undefined
  this.msg // type: string
  this.count // type: number
 }
})

defineComponent() همچنین از نوع پروپ‌هایی که به setup() منتقل می‌شوند وقتی از Composition API بدون <script setup> استفاده می‌شود، پشتیبانی می‌کند.

ts
import { defineComponent } from 'vue'

export default defineComponent({
 // type inference enabled
 props: {
  message: String
 },
 setup(props) {
  props.message // type: string | undefined
 }
})

همچنین ببینید:

TIP

تابع defineComponent() همچنین قابلیت استنباط نوع را برای کامپوننت‌های تعریف شده به صورت جاوااسکریپت ساده فراهم می‌کند.

استفاده در کامپوننت‌های تک فایلی

برای استفاده از TypeScript در کامپوننت‌های تک فایلی (Single-File Components)، ویژگی lang="ts" را به تگ <script> اضافه کنید. وقتی lang="ts" موجود است، همه عبارات قالب نیز از یک بررسی نوع دقیق‌تر بهره‌مند می‌شوند.

vue
<script lang="ts">
import { defineComponent } from 'vue'

export default defineComponent({
 data() {
  return {
   count: 1
  }
 }
})
</script>

<template>
 <!-- type checking and auto-completion enabled -->
 {{ count.toFixed(2) }}
</template>

lang="ts" می‌تواند به همراه <script setup> استفاده شود:

vue
<script setup lang="ts">
// TypeScript enabled
import { ref } from 'vue'

const count = ref(1)
</script>

<template>
 <!-- type checking and auto-completion enabled -->
 {{ count.toFixed(2) }}
</template>

تایپ اسکریپت در قالب‌ها

<template> نیز در صورت استفاده از <script lang="ts"> یا <script setup lang="ts"> از TypeScript در عبارات بایندینگ پشتیبانی می‌کند. این ویژگی در مواردی مفید است که نیاز به انجام عملگرهای نوعی در عبارات قالب (template expressions) دارید.

در ادامه، یک مثال ساختگی را بررسی می‌کنیم:

vue
<script setup lang="ts">
let x: string | number = 1
</script>

<template>
 <!-- error because x could be a string -->
 {{ x.toFixed(2) }}
</template>

این مسئله با یک تبدیل نوع درون خطی قابل حل است.

vue
<script setup lang="ts">
let x: string | number = 1
</script>

<template>
 {{ (x as number).toFixed(2) }}
</template>

TIP

در صورت استفاده از Vue CLI یا یک پیکربندی مبتنی بر webpack، استفاده از TypeScript در عبارات قالب نیاز به vue-loader@^16.8.0 دارد.

استفاده از TSX

Vue نیز از نوشتن کامپوننت‌ها با استفاده از JSX / TSX پشتیبانی می‌کند. جزئیات مربوط به این موضوع در راهنمای تابع رندر و JSX توضیح داده شده است.

کامپوننت‌های جنریک

کامپوننت‌های جنریک در دو حالت زیر پشتیبانی می‌شوند:

دستور العمل‌های API خاص

استفاده از Vue با TypeScript has loaded