Skip to content

مدیریت رویدادها - Event Handling

گوش دادن به رویدادها

برای گوش دادن به رویدادهای DOM و اجرای کد جاوا اسکریپت در زمانی‌که آن رویدادها رخ می‌دهند، می‌توانیم از دستور v-on استفاده کنیم که معمولاً آن را به @ خلاصه می‌کنیم. استفاده کردن از آن به صورت v-on:click="handler"‎ یا با میانبر ‎@click="handler"‎ خواهد بود.

مقدار handler می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:

 1. درون‌خطی (Inline handlers): جاوا اسکریپت درون‌خطی هنگام فراخوانی رویداد اجرا می‌شود (همانند ویژگی onclick در جاوا اسکریپت بومی).

 2. متد (Method handlers): نام پراپرتی یا مسیری که به یک متد تعریف شده در کامپوننت اشاره می‌کند.

درون‌خطی (Inline handlers)

این روش معمولاً در موارد ساده استفاده می‌شوند، به عنوان مثال:

js
const count = ref(0)
js
data() {
 return {
  count: 0
 }
}
template
<button @click="count++">Add 1</button>
<p>Count is: {{ count }}</p>

متد (Method handlers)

منطق بسیاری از کنترل کننده‌های رویداد (event handlers) پیچیده‌تر است و احتمالا با کنترل کننده‌های inline امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل v-on همچنین می‌تواند نام یا مسیری از متدِ کامپوننت که می‌خواهید صدا بزنید، بپذیرد.

به عنوان مثال:

js
const name = ref('Vue.js')

function greet(event) {
 alert(`Hello ${name.value}!`)
 // است DOM رویداد بومی `event`
 if (event) {
  alert(event.target.tagName)
 }
}
js
data() {
 return {
  name: 'Vue.js'
 }
},
methods: {
 greet(event) {
  // داخل متدها به نمونه کامپوننت فعال کنونی اشاره می‌کند `this`
  alert(`Hello ${this.name}!`)
  // است DOM رویداد بومی `event`
  if (event) {
   alert(event.target.tagName)
  }
 }
}
template
<!-- نام متد تعریف شده در بالا است `greet` -->
<button @click="greet">Greet</button>

متد کنترل کننده به طور خودکار آبجکت event بومی DOM، که رویداد آن را پاس می‌دهد، دریافت می‌کند - در مثال بالا، ما قادر به دسترسی به نام عنصر ارسال کننده رویداد از طریق event.target هستیم.

Method در مقابل Inline Detection

کامپایلر تمپلیت، کنترل کننده‌های متد را با بررسی اینکه آیا مقدار رشته v-on یک شناسه جاوااسکریپت معتبر یا مسیر دسترسی به یک پراپرتی است، تشخیص می‌دهد. به عنوان مثال foo و foo.bar و foo['bar'] به عنوان کنترل کننده‌های متد در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که foo()‎ و count++‎ به عنوان کنترل کننده‌های درون خطی در نظر گرفته می‌شوند.

صدا زدن متدها در Inline Handlers

به جای اتصال مستقیم به نام متد، ما همچنین می‌توانیم متدها را در یک inline handler صدا بزنیم. این به ما اجازه می‌دهد تا به جای رویداد بومی، آرگومان‌های سفارشی به متد ارسال کنیم:

js
function say(message) {
 alert(message)
}
js
methods: {
 say(message) {
  alert(message)
 }
}
template
<button @click="say('hello')">Say hello</button>
<button @click="say('bye')">Say bye</button>

دسترسی به آرگومان event در Inline Handlers

گاهی اوقات ما همچنین نیاز به دسترسی به رویداد DOM اصلی در یک کنترل کننده درون خطی داریم. شما می‌توانید آن را با استفاده از متغیر ویژه ‎$event به یک متد منتقل کنید، یا از یک arrow function تک خطی استفاده کنید:

template
<!-- $event استفاده از متغیر ویژه --> 
<button @click="warn('Form cannot be submitted yet.', $event)">
 Submit
</button>

<!-- inline arrow function استفاده از -->
<button @click="(event) => warn('Form cannot be submitted yet.', event)">
 Submit
</button>
js
function warn(message, event) {
 // اکنون ما دسترسی به رویداد بومی داریم
 if (event) {
  event.preventDefault()
 }
 alert(message)
}
js
methods: {
 warn(message, event) {
  // اکنون ما دسترسی به رویداد بومی داریم
  if (event) {
   event.preventDefault()
  }
  alert(message)
 }
}

تغییردهنده‌های رویداد - Event Modifiers

نیاز بسیار متداولی است که event.preventDefault()‎ یا event.stopPropagation()‎ را در داخل کنترل‌کننده‌های رویداد صدا بزنیم. اگرچه ما می‌توانیم به راحتی این کار را در داخل متدها انجام دهیم، بهتر است متدها به‌طور خاص برای یک عمل طراحی شده باشند و نیازی نباشد با جزئیات رویدادهای DOM سروکار داشته باشند.

برای حل این مشکل، Vue تغییردهنده‌های رویداد (event modifiers) را برای v-on ارائه می‌دهد. به یاد داشته باشید که تغییردهنده‌ها، پسوندهای دایرکتیوها هستند که با یک نقطه مشخص می‌شوند.

 • ‎.stop
 • ‎.prevent
 • ‎.self
 • ‎.capture
 • ‎.once
 • ‎.passive
template
<!-- the click event's propagation will be stopped -->
<a @click.stop="doThis"></a>

<!-- the submit event will no longer reload the page -->
<form @submit.prevent="onSubmit"></form>

<!-- modifiers can be chained -->
<a @click.stop.prevent="doThat"></a>

<!-- just the modifier -->
<form @submit.prevent></form>

<!-- only trigger handler if event.target is the element itself -->
<!-- i.e. not from a child element -->
<div @click.self="doThat">...</div>

نکته

هنگامی که از تغییردهنده‌ها استفاده می‌کنید ترتیب اهمیت دارد زیرا کد مربوطه با همان ترتیب ساخته می‌شود. بنابراین استفاده از ‎@click.prevent.self از ارسال پیش فرض کلیک روی خود عنصر و فرزندان آن جلوگیری می‌کند، در حالی که ‎@click.self.prevent فقط از ارسال پیش‌فرض کلیک روی خود عنصر جلوگیری خواهد کرد.

تغییردهنده‌های ‎.capture و ‎.once و ‎.passive نماینده آپشن‌های متد بومی addEventListener هستند:

template
<!-- استفاده کن capture هنگام اضافه کردن کنترل کننده رویداد از حالت -->
<!--        یعنی رویدادی که یک عنصر داخلی را هدف قرار می‌دهد -->
<!--   قبل از اینکه توسط آن عنصر مدیریت شود در اینجا مدیریت می‌شود -->
<div @click.capture="doThis">...</div>

<!-- رویداد کلیک حداکثر یک بار فعال می شود -->
<a @click.once="doThis"></a>

<!--  رفتار پیش‌فرض رویداد اسکرول (پیمایش) اتفاق می‌افتد -->
<!-- باشید «onScroll» بلافاصله، به جای اینکه منتظر تکمیل -->
<!--   باشد «event.preventDefault()» در صورتی که حاوی -->
<div @scroll.passive="onScroll">...</div>

تغییردهنده‌ ‎.passive معمولاً با کنترل کننده‌های رویداد لمسی برای بهبود عملکرد روی دستگاه‌های موبایل استفاده می‌شود.

توجه

از ترکیب ‎.passive و ‎.prevent استفاده نکنید، زیرا ‎.passive در واقع به مرورگر اعلام می‌کند که شما قصد ندارید از رفتار پیش فرض رویداد جلوگیری کنید، و احتمالاً اخطاری از مرورگر می‌بینید اگر این کار را انجام دهید.

Key Modifiers

وقتی که می‌خواهیم به رویدادهای صفحه‌کلید گوش دهیم، اغلب باید کلیدهای خاصی را بررسی کنیم. Vue اجازه اضافه کردن modifier های کلید را برای v-on یا @ هنگام گوش دادن به رویدادهای صفحه‌کلید می‌دهد:

template
<!-- صدا می‌زند `submit` باشد `Enter` ، `key` فقط زمانی که -->
<input @keyup.enter="submit" />

شما می‌توانید مستقیماً از هر نام کلید معتبری که از طریق KeyboardEvent.key در اختیار قرار گرفته است به عنوان تغییردهنده‌ با تبدیل آن‌ها به فرم kebab-case استفاده کنید.

template
<input @keyup.page-down="onPageDown" />

در مثال بالا، کنترل کننده فقط در صورتی صدا زده خواهد شد که ‎$event.key برابر با 'PageDown' باشد.

Key Aliases

Vue میانبرهایی برای پرکاربردترین کلیدها ارائه می‌دهد:

 • ‎.enter
 • ‎.tab
 • ‎.delete (هم کلید «Delete» و هم «Backspace» را شامل می‌شود)
 • ‎.esc
 • ‎.space
 • ‎.up
 • ‎.down
 • ‎.left
 • ‎.right

System Modifier Keys

شما می‌توانید از تغییردهنده‌های زیر برای فعال کردن کنترل‌کننده‌های رویداد ماوس یا صفحه‌کلید فقط زمانی‌که کلید مربوطه فشرده شده باشد، استفاده کنید:

 • ‎.ctrl
 • ‎.alt
 • ‎.shift
 • ‎.meta

توجه

روی صفحه‌کلیدهای مکینتاش، کلید meta همان کلید command (⌘) است. روی صفحه‌کلیدهای Windows، کلید meta کلید Windows (⊞) است. روی صفحه‌کلیدهای Sun Microsystems، کلید meta با الماس جامد (◆) مشخص شده‌ است. روی برخی از صفحه‌کلیدها، به‌طور مشخص صفحه‌کلیدهای MIT و Lisp و جانشینان آن‌ها مانند صفحه‌کلید Knight و space-cadet، کلید meta برچسب «META» دارد. روی صفحه‌کلیدهای Symbolics، کلید meta برچسب «META» یا «Meta» دارد.

به‌عنوان مثال:

template
<!-- Alt + Enter -->
<input @keyup.alt.enter="clear" />

<!-- Ctrl + Click -->
<div @click.ctrl="doSomething">Do something</div>

نکته

توجه کنید که کلیدهای تغییردهنده‌ با کلیدهای معمولی متفاوت هستند و هنگام استفاده با رویدادهای keyup، باید هنگام بروز رویداد فشرده شده باشند. به عبارت دیگر، keyup.ctrl فقط زمانی اتفاق می‌افتد که یک کلید را رها کنید در حالی که کلید ctrl را پایین نگه داشته‌اید. اگر فقط کلید ctrl را رها کنید اتفاق نمی‌افتد.

‎.exact Modifier

تغییردهنده‌ ‎.exact اجازه کنترل ترکیب دقیق تغییردهنده‌های سیستم مورد نیاز برای فعال سازی یک رویداد را می‌دهد.

template
<!-- هم فشرده شود اجرا می‌شود Alt یا Shift این حتی اگر -->
<button @click.ctrl="onClick">A</button>

<!-- فشرده شده و هیچ کلید دیگری نباشد اجرا می‌شود Ctrl این فقط هنگامی که فقط --> 
<button @click.ctrl.exact="onCtrlClick">A</button>

<!-- دیگری فشرده نشده باشد modifier این فقط زمانی اجرا می‌شود که هیچ -->
<button @click.exact="onClick">A</button>

Mouse Button Modifiers

 • ‎.left
 • ‎.right
 • ‎.middle

این تغییردهنده‌ها، کنترل‌کننده را محدود به رویدادهایی می‌کنند که توسط دکمه خاصی از ماوس فعال شده‌اند.

مدیریت رویدادها - Event Handling has loaded