Skip to content

تلپورت - Teleport

<Teleport> یک کامپوننت داخلی است که به ما این امکان را می‌دهد که یک بخش از قالب یک کامپوننت را به یک گره DOM منتقل کنیم که در سلسله مراتب DOM آن کامپوننت وجود ندارد.

استفاده پایه

گاهی اوقات ممکن است به این وضعیت برخورد کنیم که یک بخش از تمپلیت یک کامپوننت از نظر منطقی به آن تعلق دارد، اما از نظر ظاهری باید در مکان دیگری در DOM نمایش داده شود، خارج از ساختار DOM برنامه.

یکی از مثال‌های رایج این وضعیت زمانی است که یک مدال تمام صفحه ای ایجاد می‌کنیم. بهتر است دکمه مدال و خود مدال در داخل همان کامپوننت قرار داشته باشند، زیرا هر دو به وضعیت باز/بسته بودن مدال مرتبط هستند. اما این به این معناست که مدال به همراه دکمه در سلسله مراتب DOM برنامه نمایش داده می‌شود و در نتیجه ممکن است موقعیت دهی مدال با استفاده از CSS مشکل‌ساز شود.

ساختار HTML زیر را در نظر بگیرید.

template
<div class="outer">
 <h3>Vue Teleport Example</h3>
 <div>
  <MyModal />
 </div>
</div>

و در ادامه پیاده‌سازی کامپوننت <MyModal> آمده است:

vue
<script setup>
import { ref } from 'vue'

const open = ref(false)
</script>

<template>
 <button @click="open = true">Open Modal</button>

 <div v-if="open" class="modal">
  <p>Hello from the modal!</p>
  <button @click="open = false">Close</button>
 </div>
</template>

<style scoped>
.modal {
 position: fixed;
 z-index: 999;
 top: 20%;
 left: 50%;
 width: 300px;
 margin-left: -150px;
}
</style>
vue
<script>
export default {
 data() {
  return {
   open: false
  }
 }
}
</script>

<template>
 <button @click="open = true">Open Modal</button>

 <div v-if="open" class="modal">
  <p>Hello from the modal!</p>
  <button @click="open = false">Close</button>
 </div>
</template>

<style scoped>
.modal {
 position: fixed;
 z-index: 999;
 top: 20%;
 left: 50%;
 width: 300px;
 margin-left: -150px;
}
</style>

این کامپوننت شامل یک <button> برای ایجاد مدال و یک <div> با کلاس ‎.modal است که حاوی محتوای مدال و یک دکمه برای بستن مدال به صورت خودکار می‌باشد.

هنگام استفاده از این کامپوننت در ساختار اولیه HTML، ممکن است با چندین مشکل مواجه شوید:

 • خاصیت position: fixed ، زمانی که هیچ عنصر والدی خاصیت‌های transform یا perspective یا filter را نداشته باشد، به عنصر نسبت به viewport موقعیت می‌دهد . به عنوان مثال، اگر بخواهیم ویژگی‌ transform را روی عنصر ‎<div class="outer">‎ اعمال کنیم، ممکن است ساختار مدال را خراب کند!

 • ویژگی z-index مدال توسط عناصر محتوایی که در آن قرار دارند، محدود می‌شود. اگر عنصر دیگری وجود داشته باشد که با ‎<div class="outer">‎ همپوشانی داشته باشد و دارای z-index بالاتری باشد، این عنصر ممکن است مدال ما را پوشش دهد.

<Teleport> راه مناسبی را برای حل این مشکلات فراهم می‌کند، زیرا به ما امکان می‌دهد از ساختار DOM تو در تو خارج شویم. در مثال زیر کامپوننت <MyModal> را تغییر می دهیم تا از <Teleport> استفاده کنیم:

template
<button @click="open = true">Open Modal</button>

<Teleport to="body">
 <div v-if="open" class="modal">
  <p>Hello from the modal!</p>
  <button @click="open = false">Close</button>
 </div>
</Teleport>

وقتی از کامپوننت <Teleport> استفاده می‌کنید، باید مشخص کنید که محتوای آن باید به کجا "منتقل" شود. این کار را می‌توانید با ارائه یک استرینگ سلکتور CSS یا یک عنصر به to انجام دهید. در این مورد، به اصطلاح به Vue می‌گوییم: "این قطعه تمپلیت را به تگ body منتقل کن".

شما می‌توانید روی دکمه زیر کلیک کنید و تگ <body>را از طریق inspect بررسی کنید:

شما می‌توانید <Teleport> را با <Transition> ترکیب کنید تا مدال‌هایی با انیمیشن ایجاد کنید - مثال را در اینجا ببینید.

نکته

کامپوننت هدف (to) باید قبل از نصب کامپوننت <Teleport> در DOM موجود باشد. ایده‌آل است که این عنصر به عنوان یک عنصر خارج از ساختار کلی برنامه Vue در نظر گرفته شود. در صورتی که هدف انتخاب شده در داخل Vue باشد، باید اطمینان حاصل شود که این عنصر قبل از نصب و اجرای <Teleport> آماده و موجود باشد.

استفاده از آن با کامپوننت‌ها

<Teleport> تنها ساختار DOM نمایشی را تغییر می‌دهد و بر ساختار منطقی کامپوننت‌ها تأثیری نمی‌گذارد. به عبارت دیگر، اگر <Teleport> شامل یک کامپوننت باشد، آن کامپوننت همچنان به عنوان فرزند منطقی کامپوننت والدین حاوی <Teleport> باقی می‌ماند. انتقال پارامترها (props) و ارسال رویدادها به همان شیوه معمول انجام خواهد شد.

همچنین این معنی را دارد که injection انجام شده از کامپوننت والد به درستی عمل می‌کنند و کامپوننت فرزند در ابزارهای توسعه Vue زیر کامپوننت والد نمایش داده می‌شود، به جای اینکه در مکانی که محتوای واقعی به آن منتقل شده است قرار گیرد.

غیرفعال کردن تلپورت

در برخی موارد، ممکن است بخواهیم <Teleport> را به صورت شرطی غیرفعال کنیم. به عنوان مثال، ممکن است بخواهیم یک کامپوننت را به عنوان یک لایه نمایشی برای دسکتاپ نمایش دهیم، اما در دستگاه‌های موبایل، به صورت تعاملی نمایش دهیم. <Teleport> از ویژگی disabled پشتیبانی می‌کند که می‌توان آن را به صورت پویا تغییر داد:

template
<Teleport :disabled="isMobile">
 ...
</Teleport>

که وضعیت isMobile می‌تواند با تشخیص تغییرات در media query به صورت پویا به‌روزرسانی شود.

چندین تلپورت بر روی یک هدف

یک مورد رایج می‌تواند شامل کامپوننت <Modal> باشد که امکان فعال شدن همزمان چندین نمونه را فراهم می‌کند. در این نوع سناریو، چندین کامپوننت <Teleport> می‌توانند محتوای خود را به همان عنصر هدف منتقل کنند. ترتیب اضافه کردن المان‌ها، به ترتیب انتقال‌دهی خواهد بود، به این معنا که المان‌های بعدی پس از المان‌های انتقالی اولیه در داخل عنصر هدف قرار می‌گیرند.

با توجه به موارد زیر:

template
<Teleport to="#modals">
 <div>A</div>
</Teleport>
<Teleport to="#modals">
 <div>B</div>
</Teleport>

نتیجه‌ی نهایی به صورت زیر خواهد بود:

html
<div id="modals">
 <div>A</div>
 <div>B</div>
</div>

مرتبط

تلپورت - Teleport has loaded